โปรโมชั่น

5 วันเท่านั้น! TV SAMSUNG

5 วันเท่านั้น! โปรโมชั่นเฉพาะวันที่ 24 – 28 กันยายน 2562 *เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
TV SAMSUNG UA49J5250AKXXT,UA49J5250DKXXT
ราคาพิเศษเพียง 9,490.-